top of page

Chuyển Phát Nhanh Và Thương Mại Điện Tử

Tín Nghĩa Logistics cung cấp các giải pháp dịch vụ logistics đa dạng, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn cho các doanh nghiệp phục vụ trong ngành thương mại điện tử, ngành hàng đông lạnh, và các hàng hóa khác.

Các giải pháp giao hàng bao gồm giao hàng tận nơi, giao hàng chặng cuối và thanh toán khi giao hàng phục vụ các mô hình thương mại điện tử B2B, B2C và B2B2C.

Tín Nghĩa Logistics cung cấp dịch vụ giao hàng trong ngày, giao hàng ngày hôm sau hoặc tùy chọn chuyển phát nhanh tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Bạn Cần Chuyển Hàng Nhanh, Gọn, An Toàn?

Hãy Liên Hệ Với Chúng Tôi!

bottom of page