top of page

Đội

Chúng ta là ai

Mountain Ridge
Tran Trung Tuan.jpg

Don Francis

Người sáng lập & CEO

Viết tiểu sử cho từng thành viên trong nhóm. Làm cho nó ngắn gọn và đầy đủ thông tin để thu hút khách truy cập của bạn.

123-456-7890

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
Nguyễn Thị Hải Phượng- Quản lý- MSNV L0158.jpg

Ashley Jones

trưởng nhóm kỹ thuật

Viết tiểu sử cho từng thành viên trong nhóm. Làm cho nó ngắn gọn và đầy đủ thông tin để thu hút khách truy cập của bạn.

123-456-7890

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
Nguyễn Thị Hải Phượng- Quản lý- MSNV L0158.jpg
ĐẬU THỊ NGỌC HÀ- Quản lý MSNV L0161_edited.jpg

Tess nâu

Quản lý văn phòng

123-456-7890

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

hoa hồng Lisa

Giám đốc sản xuất

Viết tiểu sử cho từng thành viên trong nhóm. Làm cho nó ngắn gọn và đầy đủ thông tin để thu hút khách truy cập của bạn.

123-456-7890

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
bottom of page